សូមស្វាគមន៍សម្រាប់កុមារ

នៅ​ឯឡាប៉ាលមឺរេ ពួកយើងបានដាក់ជីវិតគ្រួសារនៅក្នុងការសម្រាកដ៏ប្រណិត។

ពួកយើងមិនដែលភ្លេចគ្រួសារដែលត្រូវការពេលវេលាតិចតួចនៅខាងក្រៅ នៅពេលដែលពួកយើងផ្ដល់ជួននៅការបម្រើរការថែទាំកុមារ មាននយ័ក្នុងការធំឡើងអាចសម្រាកជាមួយនិងការព្យាបាលដោយការធ្វើម៉ាស្សា​ ការញ៉ាំអាហារក្រោមភ្លើងទៀន ឬ សម្រាកអានសៀវភៅទស្សនាវដ្ដី។

ការផ្ដល់ជួននូវភាពកក់ក្ដៅក្នុងកាស្វាគមន៏ទៅកាន់គ្រួសារគឺមិនត្រឹមតែការផ្ដល់នូវអ្វីមួយដូចជា​គ្រែកូនង៉ា កៅអីញ៉ាំអាហារ គឺពួកយើងមានភាពសំខាន់ បន្ថែម ទៅនឹងការទទួលយកអ្នកក្នុងការបង្កើតផ្ទះហើយព្យាបាលកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកយើងដូចជាគ្រួសារផ្ទាល់របស់អ្នក។

ពួកយើងចង់អោយក្មេងៗក្លាយជាមនុស្សចង់់ដឹងចង់លឺហើយសកម្មជាមួយនិង ការផ្សងព្រេងនេះ។ពួកគេនិងទទួលបានបទពិសោធន៏ល្អៗ ដូចជាការចិញ្ចឹមមេអំបៅ និង​ការហើរជិតៗដៃ កាទស្សនាទីជនបទដ៏ស្រស់ស្អាតនៅលើខ្នងសេះ​ការលេងហ្គេមនៅទីវាលតូចឬនាំពួកគេទៅបង្កើតការសូន្យរូប​ផ្សេងៗ។

ពួកយើងមានផងដែរនៅការរៀបចំ តុក្កតា​ បន្ទះក្ដាហ្គេម តារាងនិង​ទូរទស្សន៏ជាមួយជម្រើសធំទូលាយសម្រាប់ក្មេងដែលចូលចិត្តភាពយន្ត។

ពីព្រោះពួកគេមានថាមពលដែលរៀបរួចជាស្រេចសម្រាប់ពេលថ្ងៃ។សម្រាប់ក្មេងៗពួកយើងមានសៀវភៅរៀបចំលក្ខណះទូទៅជាស្រេចយ៉ាងសមរម្យ​សម្រាប់អ្នកដែលពូកែញ៉ាំ។