ផ្ទះ​ឯកជន

ផ្ទះvilla នេះមានរហូតដល់៤បន្ទប់គេង ហើយបន្ទប់គេងនីមួយៗមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយនិង​បន្ទប់ទឹកផ្ទាល់ខ្លួននិងមាស៊ីន​ទឹកក្ដៅទឹកត្រជាក់។

នៅជាន់ផ្ទាល់ដីគឺមាន២បន្ទប់ជាមួយ​និង​កន្លែងលំហដាច់ចេញពីបន្ទប់ទឹក​។​ខាងក្រៅមានតុ​អង្គុយលេង​ កន្លែងបុកស្នូកគឺ​ ​រួម​ទាំងគ្រឿងបរិក្ខាផ្ទះបាយថែមទៀត។

ជាន់ខាងលើមាន២បន្ទប់ ហើយផ្ដាច់ចេញដោយបន្ទប់ទឹក នៅមុខបន្ទប់មានកន្លែងងង្គុយលេង មានក្រឡាផ្ទៃ៥០ម៉ែត្រ​ជាមួយនិង​កន្លែង​ញ៉ាំអីទៀតផង។

សម្រាប់កន្លែងនេះអាចស្នាក់នៅបានរហូតដល់១០​នាក់ ក្នុងការបន្ថែមគ្រែ។

អ្នកអាចមានជាមួយនិងទូរទស្សន៍នៅតាមបន្ទប់នីមួយៗដែលសរុបរហូតដល់៥គ្រឿង​រួមទាំង​បានភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណេត​រួចជាស្រេច។