អាហារពេលព្រឹក


សម្រាប់អាហារសំរន់នៅ ឯអាងហែលទឹក សម្រាប់ក្មេងឬមនុស្សចាស់ ការសម្រេចចិត្តសម្រាប់អាហារបែបអ៊ីរ៉ុប។


PDF Breakfast

អាហារខ្មែរ

សូមយកខ្លួនរបស់អ្នកមកសាកល្បងនិងរសជាតិដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននិងម្ហូបអាហារដែលមានបទពិសោធជាមួយម្ហូបខ្មែររបស់យើងខ្ញុំ។
PDF Cambodian Menu

អាហារអ៊ឺរ៉ុប

មុនថ្ងៃនៃការដើរទស្សនាអ្នកអាចភ្លក្ស និងចូលរួមដោយរីករាយជាមួយអាហារពេលព្រឹកដោយមានការកម្មង់។


PDF Western and snack


ភេសជ្ជះ

សម្រាប់អាហារឬពេលវេលានៃការសម្រាករបស់អ្នកជាមួយជម្រើសនិងភេសជ្ជះ


PDF Drinks


បញ្ជីឈ្មោះស្រា

ការជ្រើសរើសរបស់ពួកយើងគឺជាស្រាមកពីប្រទេសបារាំងនិងមកពីជុំវិញពិភពលោក។


PDF Wine List

clear cocktail glass with pink liquid inside

ស្រាក្រឡុក 

ការជ្រើសរើសស្រាក្រឡុករបស់ពួកយើងគឹសម្រាប់ភាពរីករាយដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកអ្នក។


PDF Cocktails