អាហារពេលព្រឹក


សម្រាប់អាហារសំរន់នៅ ឯអាងហែលទឹក សម្រាប់ក្មេងឬមនុស្សចាស់ ការសម្រេចចិត្តសម្រាប់អាហារបែបអ៊ីរ៉ុប។

PDF Breakfast

អាហារខ្មែរ

សូមយកខ្លួនរបស់អ្នកមកសាកល្បងនិងរសជាតិដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននិងម្ហូបអាហារដែលមានបទពិសោធជាមួយម្ហូបខ្មែររបស់យើងខ្ញុំ។
PDF cambodian menu

អាហារអ៊ឺរ៉ុប


មុនថ្ងៃនៃការដើរទស្សនាអ្នកអាចភ្លក្ស និងចូលរួមដោយរីករាយជាមួយអាហារពេលព្រឹកដោយមានការកម្មង់។

PDF Western Vegetarian


ភេសជ្ជះ

សម្រាប់អាហារឬពេលវេលានៃការសម្រាករបស់អ្នកជាមួយជម្រើសនិងភេសជ្ជះ

PDF  Drinks


បញ្ជីឈ្មោះស្រា

ការជ្រើសរើសរបស់ពួកយើងគឺជាស្រាមកពីប្រទេសបារាំងនិងមកពីជុំវិញពិភពលោក។

PDF  Wine List

clear cocktail glass with pink liquid inside

ស្រាក្រឡុក 

ការជ្រើសរើសស្រាក្រឡុករបស់ពួកយើងគឹសម្រាប់ភាពរីករាយដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកអ្នក។

PDF  Cocktails