ផ្ទះគ្រួសារតូច

ផ្ទះគ្រួសារ របស់ពួកយើងមានក្រឡាផ្ទៃ៩០ម៉ែត្រការ៉ែដែលមាន​គ្រែគេង​ធំ៣​។

សម្រាប់បន្ទប់នេះមានគ្រឿងសង្ហារឹម​​ទូដាក់សម្លៀកបំពាក់និង​ប្រពន្ធ័បច្ចេកវិទ្យាទំនើបថែមទាំងមានបន្ទប់ទឹកបើកចំហរ​ពាក់កណ្ដាល។

វារួមបញ្ចូល​និង​អាងងូតទឹកហើយនិង​កន្លែងឈរងូតតែម្នាក់ ឯង។

នៅក្នុងលក្ខខណ្ខនៃផ្ទះគ្រួសារនេះវាមានរាលហាលផ្ទាល់ខ្លួល​ជាមួយ​និងផ្ទះបាយតូចរួម​និង​តុអាហារទៀតផង។